Dla prasy

Drodzy przedstawiciele prasy!

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniach, które będą odbywały się na boisku Arena-Lwów, należy wypełnić kartę akredytacyjną i wysłać ją do nas e-mailem nie później niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą wizyty.

Bardziej dokładne warunki akredytacji oraz wzór karty akredytacyjnej znajdziecie Państwo tutaj.

Uwaga! Akredytacji na mecze piłkarskie dokonuje przyjmujący klub piłkarski lub władze właściwe (na przykład, Ukraiński Związek Piłki Nożnej).

Dodatkowe informacje w sekcji