Parkowanie

Arena-Lwów posiada duże możliwości parkowania samochodów osobowych. Pojemność parkingów kompleksu sportowego - 4500 samochodów osobowych!

Dzięki dużej powierzchni kompleksu sportowego Arena-Lwów istnieje możliwość realizacji w dni niemeczowe dowolnej skali przedsięwzięć, m. in.: targów, zawodów kartingowych, rajdów samochodowych, wystaw, itp.  

Ponumerowane parkingi (P1 do P8) może być oglądany na schemat stadionu.

Dodatkowe informacje w sekcji